Pest summit 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

Posted on September 19, 2014 · Posted in General
Membasmi rayap sampai ke koloninya

Membasmi rayap sampai ke koloninya

pestsummit 2014 flyer

pestsummit 2014 gala dinner

pestsummit 2014 gala dinner2

pestsummit 2014 malaysia delegation

pestsummit 2014 panggung hama

pestsummit 2014 panggung rayap

tiff infomation

Ajang pertemuan per 2 tahun yang diadakan oleh Pest control se Asia, kali ini sangat meriah diadakan di kota kuala lumpur.